Forside

 

 
Ændring af ejerforhold 

Den svenske koncern ÅF AB har pr. 1. juli 2016 overtaget aktiemajoriteten i Traffic Team A/S.
ÅF ejer 51% af aktiekapitalen, mens de resterende 49 % fortsat ejes af Peter Garborg.
 
I Danmark har ÅF nu i alt 170 medarbejdere og er bl.a. også repræsenteret ved ÅF – Hansen & Henneberg.
Traffic Team har igennem mange år har haft et godt samarbejde med ÅF – Hansen & Henneberg,
og denne relation vil nu blive yderligere styrket til glæde for vores kunder.

Traffic Team A/S vil sammen med ÅF – Hansen & Henneberg stå stærkere og mere komplet i forhold til
rådgivning inden for det trafikale område. Sammen vil vi kunne levere trafikal rådgivning på et højt
fagligt niveau til både permanente og midlertidige trafikafviklingsløsninger. 

Kunder og samarbejdspartere vil ikke mærke den store forskel i dagligdagen.
Ledelse og kontaktpersoner er de samme, men det giver naturligt en række fordele,
at vi er en del af en stor international ingeniørvirksomhed. Vi kan trække på større ekspertise og
faglig bistand fra vores 3.000 nye kollegaer i ÅF’s infrastrukturdivision i forbindelse med f.eks.:
 
* Vejprojektering * Signal- og ITS anlæg
* Baneanlæg * Belysning
* Trafikundersøgelser * Geoteknik
* Brokonstruktion * Landskabsarkitektur
* Støj og vibration * Miljø

Vi imødeser det fortsatte gode samarbejde med alle vores kunder og samarbejdspartnere. 
 
Venlig hilsen 

Peter Garborg                                                                                                      
Adm. Direktør
 
ÅF     ÅF er en ingeniør- og rådgivningsvirksomhed som tilbyder tjenester til
     energisektoren, industrien og infrastrukturområdet. ÅF hører til blandt
     de største rådgivende ingeniørfirmaer i Europa og beskæftiger mere end
     8.000 medarbejdere og har årlig omsætning på 8 milliarder kr.
 
 
 
 
 

Traffic Team A/S arbejder for Vejdirektoratet, Sund & Bælt, Kommuner samt en række entreprenører i vejsektoren med opgaver inden for trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Vores kerneopgaver er:

  • Udfærdigelse af trafikafviklingsplaner i AutoCAD, CoralDRAW eller Microstation

  • Konsekvens og kapacitetsberegninger

  • Strækningsanalyse

  • Trafiksikkerhedsrevision

  • Fagtilsyn

  • Trafiktilsyn med afmærkning af vejarbejder for bygherrer

  • Projektledelse af større vejanlæg

  • Beredskabsopgaver

  • Konsulentbistand

  • Undervisning på kurserne i Vejen som Arbejdsplads, AMU & VEJ-EU

Beredskabsopgaver i vejsektoren løses i samarbejde med politiet, brand og redningstjenesten samt Vejdirektoratets entreprenører.

 

 

Udvikling
Traffic Team deltager i udvikling af nye produkter
Trafikafvikling
Rådgivning og udarbejdelse af kapacitetsberegninger og konsekvensvurderinger
Beredskab
Udarbejdelse af beredskabsplaner samt styring af beredskab
Bygherretilsyn
Traffic Team tilbyder bygherretilsyn vedr. trafik, bygværker og afvanding
Projektledelse
Traffic Team varetager projektledelsen hos Vejdirektoratet i forbindelse med myndighedsgodkendelse af København – Ringstedbanen

Trafik

Traffic_App

 

Iphone

hent her: 

qrcode qrcode 1

Iphone/Ipad         Android 

 

Traffic Team A/S- Korskildeeng 5 - DK-2670 Greve - CVR: 36946059 - Telefon: +45 3088 8890 - Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vis Vis Traffic Teams LinkedIn-profilTraffic Team A/S på LinkedIn